Jak działają mięśnie?

Jak działają mięśnie?

Działanie mięśni

Skurcze mięśni szkieletowych powodują poruszanie się dźwigni utworzonych przez kości połączonych stawami. Mięśnie mogą jednak tylko podciągać kości, do których są przyczepione, nie mogą ich popychać, dlatego muszą działać parami. Ze względu na wykonywanie czynności wyróżnia się np. mięśnie zginacze i prostowniki, przywodziciele i odwodziciele oraz dźwigacze i mięśnie obniżające. Podane przykłady reprezentują grupę antagonistów, czyli mięśnie uczestniczących w wykonywaniu czynności przeciwstawnych. Podział ten odnosi się jedynie do kierunku działania mięśni, w rzeczywistości bowiem każdy ruch wymaga jednoczesnego działania obu grup antagonistów – jedna z nich (np. zginacze) działa silniej w porównaniu z drugą, która odpowiednia hamuje ruch (np. prostowniki). Współdziałanie wielu grup mięśni sprawia, że wykonywane ruchy są skoordynowane i precyzyjne. Mięśnie współdziałające w wykonaniu jednego ruchu w tym samym kierunku noszą nazwę synergistycznych.

 

Przykładem mięśni działających antagonistycznie są mięśnie uczestniczące w zginaniu i prostowaniu stawu łokciowego.

  • Mięsień dwugłowy ramienia jest zginaczem. Jego skurcz powoduje zgięcie kończyny górnej w stawie łokciowym.
  • Mięsień trójgłowy ramienia jest prostownikiem. Jego skurcz powoduje wyprostowanie kończyny górnej w stawie łokciowym.

 

Tyle na dzisiaj- Pozdrawiam Wasz Trener Personalny Katowice